Polytypos Oy on suomalainen painotalo, jonka erikoisosaamista ovat lomakkeisiin ja toiminnallisiin asiakirjoihin liittyvät ratkaisut.

YMPÄRISTÖ

Polytypos Oy:lle myönnettiin jo vuonna 1997 SFS-EN ISO 9002-laatusertifikaatti sekä SFS-EN ISO 14001-ympäristösertifikaatti ensimmäisenä graafisen alan yrityksenä Suomessa. Toimimme edelleen näiden vaatimusten mukaisesti lomake- ja turvapainotuotteiden valmistuksessa, hallinnossa ja markkinoinnissa sekä tuotannon raaka-aineiden hankinnassa.

Ympäristöpolitiikkamme keskeiset kohdat:

– Ympäristövaikutusten huomioonottaminen kaikessa toiminnassa

– Toiminnan jatkuva parantaminen ympäristöystävällisemmäksi

– Paperihukan pienentäminen, hukkapaperin lajittelu ja toimittaminen uusiokäyttöön, tuotantopalveluketjun keskittäminen.

– Pohjoismaisen ympäristömerkin vaatimusten noudattaminen ensisijaisina kriteereinä tuotannon ja tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnissa

Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmä käytännössä

Polytypos Oy:n sisäisessä työskentelyssä laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmän vaatimukset on nivelletty osaksi arkipäivää. Henkilöstö on vankasti sitoutunut työskentelemään asetettujen vaatimusten mukaisesti. Polytypoksen asiakkailla on oikeus omaan laatuauditointiin ja työtään koskevaan avoimeen tiedonsaantiin. Lopullisen laadun määrittää aina asiakas.

Tekninen valmius

Polytypos Oy:n tekninen valmius on kansainvälistä huippuluokkaa – niin myös valmius tehdä ympäristöystävällisiä painotuotteita. Ympäristöä rasitetaan niin vähän, kuin se teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista. Raaka-aineiden toimittajilta käytämme ensisijaisesti Joutsenmerkki, ISO9002 ja ISO 14001 standardit täyttäviä papereita ja kartonkeja ym. materiaaleja.

Graafisen alan paras tekninen taso, koulutus ja valvonta, toimintojen keskittäminen sekä jatkuva kehitystyö on ympäristöystävällisemmän tuotannon avain. Polytypos on merkittävällä tavalla vähentänyt turhaa kuljettamista keskittämällä lomakkeiden koko tuotannon samana katon alle Turenkiin sekä tehostamalla tuotantopalveluketjun logistiikkaa