Polytypos Oy on suomalainen painotalo, jonka erikoisosaamista ovat lomakkeisiin ja toiminnallisiin asiakirjoihin liittyvät ratkaisut.

Painomateriaalin toimitusohje

Sähköisessä muodossa toimitettavan ladonta-aineiston toimitusohjeet:

Turvallisuuden ja laadun kannalta paras tapa toimittaa aineistoa on Adoben PDF-muoto (Portable Document Format). Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen.

PDF-tiedostomuoto soveltuu valmiiden julkaisujen siirtämiseen tietojärjestelmistä toiseen, esimerkiksi MAC koneelta PC koneelle. Julkaisun taitto, grafiikka ja kirjasimet, puhekielellä fontit, siirtyvät PDF-tiedoston mukana. Julkaisun ulkoasu säilyy kaikissa käyttöjärjestelmissä samana. Kirjasimet voidaan liittää PDF-tiedostoon, joten tiedoston teksti näkyy oikein, vaikka lukijan koneessa ei olisikaan kyseisiä kirjasimia.

Vaihtoehtotoinen tapa on PostScript.

Toinen toimitustapa on lähettää aineisto ”pakettina”

Tämä tarkoittaa sitä, että painoon lähetetään aineisto, joka on valmistettu esim. InDesign-ohjelmalla, kaikkineen siihen liitettyine tiedostoineen (kuvat, logot, fontit, epsit, tiffit,…) aineistopaketin käyttö edellyttää, että asiakas ja painotalo käyttävät samaa ohjelmaa. Aineisto kannattaa vielä pakata pakkausohjelmalla yhdeksi kokonaisuudeksi, jottei materiaalia katoa.

Digitaalisen aineiston toimitusohjeita

Laitteisto:

* Mac

* PC

Siirtomediat:

* Sähköposti

* CD/DVD/muistitikku

* Suurissa aineistoissa, ota yhteyttä (ftp-siirto)

Ohjelmat:

* InDesign CS*,
* PhotoShop CS*,
* Illustrator CS*,
* Poikkeavista ohjelmista ilmoitettava erikseen.

Ennen kuin lähetät aineistoa varmista seuraavat asiat:

1. Lomakkeet painetaan useimmiten PMS(spotti)-värejä käyttäen, joten aineiston tulisi olla niillä jo valmiiksi tehtynä.Neliväriseen työhön CMYK-aineisto.

2. Suosittelemme tiedostojen pakkausta Mac-ympäristössä Stuffit-ohjelmalla (.sit) ja Windows-ympäristössä WinZip-ohjelmalla. (.zip)

3. Tarkista, että kaikki työhön liittyvä aineisto on mukana: kuvat, logot ja fontit

4. Vältä fonttiongelmat: Mikäli käytät muita kuin AdobeType fontteja, toimita ne aineiston mukana. Lähetä sekä näyttö- että tulostusfontit. Kun lähetät fontteja meille, ota huomioon fonttien lisenssiehdot. Älä käytä TrueType-fontteja. TrueType-fonttien tulostuminen oikein ei ole 100%:n varmaa.

5. Huom. Älä käytä esim. kuvissa RGB-värejä.